Şehit Gazi ve Kamu Sen’den açıklama… « Bölge Haber Gazetesi

6 Aralık 2021 - 02:47
SON DAKİKA

Şehit Gazi ve Kamu Sen’den açıklama…

Şehit Gazi ve Kamu Sen’den açıklama…
Son Güncelleme :

15 Eylül 2021 - 19:34

Şehit ve Gazi Kamusen Genel Başkanı Yaşar Hüseyinoğlu bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

“Bilindiği üzere; Kamu Görevlileri Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal
Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme 25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen sözleşmenin MADDE 23- ‘‘(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan “üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” ibaresi, “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” şeklinde, “kırkbeş Türk Lirası” ibaresi “2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanır.’’
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de onaylamış olduğu İLO sözleşmelerinden 87 No’lu
Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi MADDE 3 ‘‘Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar.” MADDE 4 ‘‘Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan feshedilme veya faaliyetten menedilmeye tabi tutulamazlar.” MADDE 8 ‘‘Çalışanlar ve işverenlerle bunlara ait örgütler bu sözleşme ile kendilerine tanınmış olan hakları kullanmada, diğer kişiler veya örgütlenmiş topluluklar gibi yasalara uymak zorundadırlar. Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek şekilde uygulanamaz.” ve 151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi MADDE 5 “Kamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır. Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacı ile mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir”
Toplu sözleşmede ikramiyesinden %1 örgütlenme şartı nedeniyle yüzlerce sendika üyesi bu
haktan yararlanamayacak hatta bu sendikaların üyeleri diğer sendikalara geçecektir. Bu durumda sendika üyesi olması yasaklanan memurlar (kolluk kuvvetleri) ile %1 barajı nedeniyle bu ikramiyeden yararlanamayacak memur ayısı 2 milyona yaklaşmaktadır. Ayrıca yüzde 1’lik baraj olayı mevcut 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28. Maddesine aykırıdır. Mevzu bahis maddede toplu sözleşme ikramiyesi için sendika üyesi şartını aramakta fakat %1 baraj şartı aranmamaktadır.
Bu itibarla, sendikal örgütlenme ve sendika seçme özgürlüğü açısından hukuka, anayasaya,
uluslararası sözleşmelere ve kanunlara aykırılık arz eden Kamu Görevlileri Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi adını taşıyan TEKELCİ VE RANTÇI sözleşmeyi kabul etmediğimizi ve idari mahkeme yolunda gereken adımları attığımızı kamuoyuna ilan ediyor,
‘‘SENDİKAL HAKKIMA DOKUNMA!’’ diyoruz.

Masa başı oyunlarıyla ve el altından alınan menfaatlerin sonucunda hak gaspına uğratılan memurların seslerini duyurmak için yılmadan mücadelemizi sürdürecek sendikacılığın ne olduğunu her kesime tekrar hatırlatacağız.

EL ELE MESLEKTAŞIM,
EL ELE KARDEŞİM!
Unutmayın Siz var oldukça Biz ‘’BİZ VARIZ” diyebiliriz.”

BENZER HABERLER